Persbericht Herenboeren locatie (14-07-2019)

Lees hier het persbericht over de de nieuwe locatie van Herenboeren land van Weert.

10 juli 2019

Herenboeren vinden nieuwe locatie in Weert

Herenboeren Land van Weert start met een Herenboerderij in Weert. Dat is de uitkomst van een hele lange zoektocht naar een geschikte plek. De leden van de coöperatie worden donderdag 11 juli tijdens een ledenvergadering gevraagd in te stemmen met het voorstel. De Herenboerderij in Weert is dan de derde Herenboerderij in Nederland en de eerste in Limburg.

Eerder is een initiatief aan de Kruispeelweg niet door gegaan. Herenboeren Weert heeft nu een andere locatie gevonden. Het gaat om een perceel aan de Grotesteeg 1 en een aantal agrarische percelen in de buurt, samen bijna 12 hectare groot.

Voordelen

De locatie is door Herenboeren op tal van criteria als geschikt beoordeeld. Daarbij is gelet op de ligging ten opzichte van woningen in de omgeving, de toegang tot het terrein, ruimte voor parkeerplaatsen en de kwaliteit van de landbouwgrond. De aanwezige bedrijfswoning is ideaal voor binnen activiteiten. Op het erf biedt een bijgebouw voldoende ruimte voor stalling van machines, opslag van materialen en producten en een koeling. Ook is het geschikt als uitgiftepunt waar de leden wekelijke producten van de boerderij kunnen afhalen.

Medewerking gemeente

De gemeente omhelst dit initiatief en gaat medewerking verlenen met de benodigde vergunningen. Het initiatief Herenboeren past in de gemeentelijke visie op de toekomst van de landbouw, waarbij de producten dicht bij de afnemers worden geteeld. Dat staat in een besluit van burgemeester en wethouders dat vandaag openbaar wordt en onlangs in een brief aan Herenboeren Nederland is medegedeeld.

Plannen voor inrichting

De Herenboerderij wordt een gemengd agrarisch bedrijf met tuin- en akkerbouw, fruitteelt en veehouderij. Hoe de inrichting van het perceel er uit gaat zien is nog niet bekend. Eerst worden omwonenden geraadpleegd zodat bij het opstellen van het plan rekening kan worden gehouden met de wensen van de omgeving. 

Green Deal

Herenboeren gaat samen met de gemeente werken aan het verkrijgen van een Green Deal. Dat is een aanpak waarmee de Rijksoverheid knelpunten wegneemt die duurzame ontwikkelingen in de weg staan. Het gaat onder meer om het houden van het gewenste aantal dieren op de Herenboerderij.

Eerste oogst

Als alles volgens verwachting verloopt start in oktober-november 2019 de inrichting van het terrein van de Herenboerderij aan de Grotesteeg 1. In het voorjaar van 2020 kan dan eindelijk de exploitatie beginnen. De boerderij gaat maximaal 200 huishoudens in Weert en Nederweert wekelijks voorzien van verse producten.

Meedoen

Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden om lid te worden van Herenboeren Land van Weert. Meer informatie is te vinden op landvanweert.herenboeren.nl.

Deel dit bericht: