Wie zijn wij?

De stichting Herenboeren Land van Weert is op 13 januari 2017 opgericht. De stichting is in november 2018 omgevormd naar een coöperatie. Het bestuur van de coöperatie bestaat momenteel uit acht leden. Hieronder stellen zij zich kort voor. 

Ron Geurts

Ik ben accountmanager bij de NLW Groep,  een maatschappelijk werkbedrijf in Noord-Limburg en voorzitter van Herenboeren Land van Weert. De wereld is aan het veranderen en ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. Het idee van Herenboeren past helemaal bij mij. Ik geniet van het proces en het enthousiasme van iedereen. Ik krijg daar energie van!

Het is belangrijk om onze jeugd mee te nemen in dit prachtige bedrijf van samen doen en delen. Een manier om vooral bewust en duurzaam  met onze aarde om te gaan en door te geven aan de volgende generatie.

Peter Bongers

Mijn naam is Peter Bongers, 52 jaar oud en trotse vader van twee kinderen: Jacco en Steffie. Momenteel ben ik projectmanager van een IT project bij Alliance Healthcare in Veghel. In mijn vrije tijd speel ik actief hockey bij HV Weert en ben ik lid van het Weertse mannenkoor ‘Manoeuvre’. 

Een van de redenen om me actief in te zetten voor Herenboeren Weert, is dat ik principieel tegen verspilling ben. We moeten zuinig zijn op wat we hebben. Jaarlijks gooien we in Nederland 1 miljard Euro aan eten weg (2 miljard Kg, 135 Kg per persoon).  Zelf koop ik het liefst dagelijks verse groente en fruit, bij voorkeur dicht bij de bron. Herenboeren sluit daar heel goed bij aan. Vers, niets weggooien en dichter bij de bron kan niet. Collectief aan een degelijk initiatief werken spreekt mij daarnaast ook erg aan.

Jan Poodt

Ik ben geboren op een gemengd boerenbedrijf in de Achterhoek. Nadat ik ben afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen ben ik met mijn vrouw Marianne vertrokken naar Frankrijk. Hier hebben we 10 jaar een grote boerderij geleid. Onze drie dochters zijn in Frankrijk geboren en hebben dus een aantal jaren op een boerderij gewoond.

Tegenwoordig ben ik al een hele tijd directielid bij de Risse Groep en directeur projecten bij  dochteronderneming Prio Verve.
Marianne en ik hebben inmiddels vijf kleinkinderen. Zij zijn voor ons ook een reden dat wij het Herenboeren-concept Land van Weert willen ondersteunen.  Ik gun mijn kleinkinderen een kijkje op een boerderij om te laten zien hoe voedsel duurzaam en verantwoord wordt geproduceerd.

Caesarine Mertens-Rutten

Als consument ben ik erg geïnteresseerd in het Herenboeren concept.

Voeding speelt een belangrijke rol in ons gezin. We zijn er dan ook op diverse manieren mee bezig. Een daarvan is om voeding te consumeren die afkomstig is uit de omgeving en dan, als het kan, ook nog geproduceerd wordt met het oog op het welzijn van de dieren de omgeving en het milieu. Toen Herenboeren Nederland in beeld kwam was ik dan ook meteen enthousiast.

En wat is er dan mooier om het idee van de Herenboeren samen met andere enthousiaste mensen in de omgeving te kunnen realiseren

Sander pleunis web

Sander Pleunis

Ik hou mij in mijn dagelijkse werkzaamheden bezig met marketing en e-commerce bij Wijnhandel Léon Colaris. Ook ben ik frequent in de natuur te vinden. De laatste paar jaren is dat intensiever geworden door het volgen van een landschapsgidscursus en hierop volgend een natuurgidscursus via het IVN. Bewustwording van de waardevolle natuur om ons heen, de biosfeer waarin we leven en de realistische balans die gezocht moet worden tussen economie en de natuur zijn voor mij belangrijke thema’s.

Het Herenboerenconcept vind ik een concept dat streeft naar die juiste balans, met de beleving van de mens centraal en met inachtneming van dierenwelzijn, natuur en met ook nog eens economisch verantwoorde productiemethodes. Reden genoeg om mij hiervoor in te zetten.

Raymond Pahlplatz

Ik ben Raymond Pahlplatz en bevlogen natuurliefhebber. De kwaliteit van het agrarisch gebied staat onder druk door de sterk geïndustrialiseerde landbouw. Waar ik vroeger Grutto’s en Veldleeuweriken zag en hoorde, is het nu akelig stil geworden… Het concept van Herenboeren wil voorzien in een natuurinclusieve landbouw, waarbij op een duurzame en biologische manier wordt geproduceerd. Dat spreekt mij aan en daar zet ik me graag voor in! Ik ben heel benieuwd welke mooie landbouw- en natuur‘producten’ dat gaat opleveren.

Tiny van den Wittenboer

Tiny van den Wittenboer

Ik herinner me nog goed dat ik als kleine jongen wekelijks met de fiets aardappelen ging (moest) halen bij de boer buiten het dorp. Op het erf kon je naast de blaffende waakhonden, ook nieuwsgierige kippen, een ijdele pauw of een modderig varken tegenkomen. Suikerbieten en hooibalen lagen er ook. Vijftig jaar later is alles veranderd rondom ons voedsel en zijn we de verbinding met de bron van ons voedsel volledig kwijtgeraakt. We hebben eigenlijk geen idee meer wat er in ons voedsel zit en waar het vandaan komt. Voor mij was al een tijdje duidelijk; het moet anders, maar hoe …..?
 
Het concept om met zo’n 150 gezinnen zelf duurzaam voedsel te verbouwen vind ik ontzettend gaaf, gedurfd en uitdagend tegelijk. Genoeg redenen dus om mij in te zetten voor Herenboeren Land van Weert !
Ine van Woensel

Ine van Woensel

Ik ben een groot natuurliefhebber en al ruim  25 jaar actief binnen het IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie en duurzaamheid). De natuur gaat al jaren hard achteruit. Om dat te stoppen moeten we dingen anders gaan doen. O.a. ons voedsel op een veel duurzamere manier (laten) produceren. Het concept van de Herenboeren om op een duurzame en biologische manier gewassen te verbouwen met respect voor de natuur past daar precies bij. Ik wil hier graag aan meewerken.