Skip to content

Commissie Financiën

Wij bewaken het financiële reilen en zeilen van Herenboeren Land van Weert. Om op de lange termijn
te functioneren is een financieel gezonde organisatie noodzakelijk. In het jaar 2020 staan de
investeringen centraal, daarna zullen de activiteiten van de commissie zich meer en meer gaan richten
op de financiële kanten van de exploitatie van de boerderij.

Wij werken vanuit de idee dat we ten alle tijde rekenschap moeten kunnen afleggen van de financiële
handel en wandel aan de leden van Herenboeren Land van Weert.

De werkgroep bestaat uit vier personen die allen affiniteit hebben met financiële aspecten van een
organisatie. De verbinding tussen de werkgroep en het bestuur is de penningmeester.

Naast de werkgroep Financiën is er een kascontrolecommissie. Deze commissie bestaat uit twee
personen en controleert jaarlijks (half april) de boeken. Verslag van de controle doe de commissie op
de Algemene Ledenvergadering (ALV) in januari van het jaar daarop. Jaarlijks treedt één commissielid
af, waarvoor in de ALV een nieuw lid wordt gekozen.

Momenteel zijn er geen vacatures voor de Commissie Financiën

Einde pagina