Skip to content

Commissie Communicatie

Rondom het reilen en zeilen van Herenboerderij Land van Weert wordt heel wat af gecommuniceerd. Op de eerste plaats is dat naar de eigen coöperatie leden, maar zeker ook naar belanghebbenden die gelieerd zijn aan onze coöperatie en geïnteresseerden die buiten de eigen organisatie staan. Denk aan de gemeente, provincie, omwonenden, Herenboeren Nederland etc., etc. 

Onze doelstelling is om op en zo open mogelijke manier het Herenboeren gedachtegoed over de bühne te brengen. We vertellen aan eigen leden en eenieder die het wil horen hoe wij op een zo gezond mogelijke manier ons eigen voedsel produceren met oog voor dierenwelzijn, kwaliteit van grond en omgeving en welbevinden van eigen leden en hun omgeving.

Om de communicatie in goede banen te leiden is er een communicatiecommissie opgericht. Deze commissie bestaat uit een zestal leden die zich o.a. bezig houden met beeld, teksten, nieuwsbrieven, de Herenboeren website etc.

Momenteel zijn we op zoek naar iemand die ons kan ondersteunen bij het maken en versturen van nieuwsbrieven. Bij voorkeur iemand die ervaring heeft met het programma Mailchimp. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar weert@herenboeren.nl en wij nemen contact met je op.

Einde pagina