Skip to content

Commissie beheer onroerend goed

Deze commissie beheert de gebouwen plus het erfperceel. Je moet dan denken aan de inrichting van het erf, onderhoudsklussen aan de gebouwen, maar ook verbouwingen en aanpassingen daarvan ten behoeve van onze coöperatie. Tenslotte hoort ook het algemene-klussenteam tot deze commissie. Deze commissie heeft daartoe een behoorlijk aantal werkgroepen ingesteld om de diversiteit aan taken te kunnen uitvoeren. Sommige werkgroepen zijn geschikt voor leden die structureel een bijdrage willen leveren, maar er is zeker ook plaats voor eenieder die incidenteel tijd heeft om zich in te zetten voor onze boerderij. Graag komen we in contact met jou en je (al dan niet professionele) vaardigheden!

Hieronder vindt je de werkgroepen die we gaan opzetten. Niet alle werkgroepen zullen onmiddellijk starten, maar we willen ze vast in de steigers zetten:

Klussen algemeen

Deze werkgroep omvat de verzameling leden die hebben aangegeven te willen helpen met klussen in de brede zin van het woord. Zij zullen worden gevraagd in voorkomende gevallen om een handje te helpen.

Gas/water/licht

Beheer, uitvoering en/of uitbesteding van onderhoud en investeringen op dit vlak, conform de gemaakte jaarplanning en budgetten van de coöperatie. Ook aspecten als hemelwater- afvoer/opslag en zonnepanelen vallen onder deze werkgroep.

Passieve kas

In kaart brengen van mogelijke concepten, inclusief kosten-inschatting, van een teeltkas op het bouwblok, waarmee we het teel-seizoen kunnen verlengen. Insteek is om (een deel van) de varkensstal te gebruiken in de constructie, als dat zinvol en haalbaar is.

Veldpoorten

Deze werkgroep vervaardigd een aantal poorten zoals die gepland staan in het inrichtingsplan van percelen B en C. Deze poorten zijn uit de begroting van RV Groen gehaald en worden gebudgetteerd vanuit de commissie Inrichting.

Ontwerp inrichting boerderijperceel

Deze werkgroep  ontwerpt de inrichting van het boerderijperceel, voor zover dat onder verantwoordelijkheid valt van de coöperatie (dus exclusief de tuin van de boer).

Onderhoud van het groen op het boerderijperceel

Deze werkgroep  verzorgt en beheert het groen op het boerderijperceel, voor zover dat onder verantwoordelijkheid valt van de coöperatie (dus exclusief de tuin van de boer).

Onderhoud buitenzijde boerderij

Beheer, uitvoering en/of uitbesteding van onderhoud en investeringen op dit vlak, conform de gemaakte jaarplanning en budgetten van de coöperatie.

Beheer en onderhoud gereedschappen

Deze werkgroep gaat het hand- en machinaal gereedschap op peil brengen en houden, dat gebruikt kan worden door boer en vrijwilligers. Tevens renoveren van antieke gereedschappen die als decoratie zullen worden gebruikt.

Inrichting uitgiftepunt

Deze werkgroep gaat het uitgiftepunt verbouwen en inrichtingen, in overleg met die commissie.

Bakhuisje

Deze werkgroep gaat zorg dragen voor de inrichting, aankleding en gebruiksklaar maken van het bakhuisje voor activiteiten van de coöperatie.

Ontwerp inrichting coöperatieruimte

Deze werkgroep buigt zich over het transformeren van de oude koeienstal tot multi-functionele ruimte voor activiteiten van de coöperatie. Het eindresultaat zal een conceptvoorstel zijn, die aan het bestuur en ALV zal worden aangeboden.

Aanmelden

Wil je aan één of meerdere van deze groepen een bijdrage leveren meldt je dan aan. Je wordt dan lid van een app-groep. Hierin worden de werkzaamheden aangekondigd en kun je je geheel vrijwillig aanmelden als je zin en tijd hebt om op en om de boerderij bezig te zijn.

Klik hieronder op de knop voor het aanmeldformulier:

Einde pagina