Even voorstellen: De educatiewerkgroep

In een reeks interviews maken we kennis met de diverse groepen en individuen die ervoor zorgen dat onze coöperatie blijft draaien en meehelpen aan allerlei activiteiten zoals onder andere educatie.

Wie zijn de mensen in de educatiewerkgroep?

We hebben een interview met Irma Stultiens, aanspreekpunt voor de groep en Cita de Leeuw, die samen met Marianne Poodt de Herenboerenschool begeleidt.

Overige deelnemers in de groep zijn Famke Weerts, Herman Beuvens en Britta Bost.

Wat is er sinds de start van de boerderij allemaal gerealiseerd?

Tijdens de oprichting van onze coöperatie werden heel veel ideeën geopperd over wat we allemaal wilden gaan doen op de boerderij. Hierbij werd ook een educatiewerkgroep benoemd met als initiatiefnemer Liesbeth Wullems.

Toen Liesbeth een stapje terug moest doen vanwege andere werkzaamheden nam Irma dit over. De groep was inmiddels kleiner geworden, daarom heeft men geïnventariseerd wat ze willen en kunnen en met welke materialen dit zou moeten.

Omdat het wensenlijstje vele malen groter was dan kon worden uitgevoerd is men begonnen met een pilot voor de jeugd op de basisschool: kinderen in kleine groepjes ervaringen op laten doen met ons boerderijleven.

In diezelfde periode had het Natuur- en Milieucentrum een zomerprogramma “Natuur Avontuur”, waar onze werkgroep Educatie ook een workshop heeft georganiseerd, namelijk een “slaproeverij”. Dit was niet zonder succes want er waren kinderen bij die thuis nooit iets van groenten wilden eten, maar die op deze slaproeverij braaf alles uitprobeerden.

De Educatiewerkgroep organiseert regelmatig activiteiten voor scholen. Dit gebeurt jaarlijks met basisschool Aan de Bron, maar ook andere scholen komen op bezoek. Zo is de Montessorischool in juni nog op bezoek geweest.

Tijdens deze bezoeken staan 3 thema’s centraal:

– Aandacht voor alles rondom de boerderij

– Dieren (en dan vooral de kleine dieren zoals insecten)

– Het werken op een boerderij.

(Van links naar rechts: Britta Bost, Marianne Poodt, Herman Beuvens, Cita de Leeuw, Irma Stultiens en Famke Weerts.)
(Van links naar rechts: Britta Bost, Marianne Poodt, Herman Beuvens, Cita de Leeuw, Irma Stultiens en Famke Weerts.)

Op open dagen en ledenpicknicks wordt er altijd iets voor de kinderen georganiseerd: zij worden lerend beziggehouden met natuurspelletjes, knutselen en door speurtochtjes op de boerderij. Ook op de andere dagen, zoals tijdens de uitgifte, kunnen kinderen bezig zijn op de boerderij.

Er is een aantal kleine schoffels en harken (rechts tegen de muur in de schuur), die de kinderen kunnen gebruiken terwijl de ouders iets oogsten of aan het koffiedrinken zijn. Er zijn ook speurkaarten en vergrootglazen beschikbaar om op ontdekking uit te gaan.

In de Paerdstal is een bibliotheek: de onderste rij is voor de kinderenboeken gereserveerd. Hier staat ook een bak met speurkaarten die de kinderen vrij mogen gebruiken.

De Herenboerenschool werd opgericht door Truus van Gogh en Marianne Poodt.

6 Keer per jaar wordt een groep van 4- tot 8-jarigen “ondergedompeld” op de boerderij. De kinderen helpen met oogsten, zaaien of planten, appelmoes maken, vogelhuisjes beschilderen, kruiden proeven/ruiken etc. Ze leren hierbij al hun zintuigen te gebruiken.

Het doel is de kinderen op een gezellige, speelse manier dingen te leren over de boerderij, de dieren en het bodemleven. Bij dit alles mogen ze de rode overalls dragen die speciaal gekocht zijn voor de kleine herenboeren.

In juni is de afsluiting van het Herenboeren schooljaar, onder het genot van een hapje en drankje in gezelschap van ouders, zusjes/broertjes en opa’s/ oma’s.

Wat staat er nog te gebeuren in de nabije toekomst?

Het doel van de werkgroep is om meer mensen (en dan vooral meer kinderen) kennis te laten maken met de boerderij, gebruikmakend van al hun zintuigen, zodat zij hun kennis en enthousiasme weer kunnen doorgeven aan anderen. Dit wil de werkgroep realiseren door het organiseren van onder andere workshops en proeverijen.

En uiteraard zijn we heel erg blij met nieuwe vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten!

Iedereen die hiervoor interesse heeft en af en toe een paar uurtjes over heeft, kan zich melden bij irmastultiens@gmail.com.

Deel dit bericht: