Interview met TEAM ERFINRICHTING

Wat is de verantwoordelijkheid van de mensen in het team voor erfinrichting?

Het team erfinrichting behoort samen met de klusgroep en de SPIC&SPAN-groep tot de commissie “Erf en Gebouwen”.

Het team bestaat uit Tiny van den Wittenboer, Wilka Guelen, Famke Weerts, Ron Geurts, Harry Suilen, Frank Speet en Toon Rouws.

De gebouwen op het perceel zijn toegewezen aan verschillende activiteiten. Zo is er de verdeling tussen de woning, de gebouwen nodig voor voedselproductie (schuren, stallen en koelcel), en de gebouwen voor coöperatie-activiteiten. Zo kan aan elke groep een budget worden toegekend.

Sinds de toewijzing van het huidige perceel aan de coöperatie zijn er plannen gemaakt voor verbeter- en vernieuwingsprojecten.
De erfinrichtinggroep heeft meegedacht over de doelen van de coöperatie en de daarbij horende verdeling van de grond en gebouwen. De uitvoering van de plannen die hieruit kwamen zijn vaak opgepakt door andere werkgroepen zoals de klusclub of door externe partijen die voor een bepaald project worden ingehuurd.

Wie zijn de mensen in de werkgroep?
Ron Geurts is in de eerste jaren van ons bestaan de voorzitter geweest. Hij was mede-kartrekker voor het opstarten van de Herenboeren in 2016. Hij werd getriggerd door een krantenartikel waarin Herenboeren gezocht werden. Bijeenkomsten in Nederweert en Budel om meer mensen te laten kennismaken met het Herenboerenconcept hadden geen succes. Samen met Caesarine Mertens, ook voormalig bestuurslid, heeft hij de start gemaakt via nieuwsbrieven, websites en persberichten.
Ook via kramen op de markt in Weert werd gezocht naar mede-enthousiastelingen.
Ron’s motto is: Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Tiny van den Wittenboer was benaderd om deel te nemen aan het Herenboereninitiatief. Zijn eerste kennismaking was tijdens een presentatie in 2018. Hij was mede betrokken bij het zoeken naar een geschikt stuk land.
Tiny vertelt hoe deze zoektocht is verlopen. Het eerste perceel dat we op het oog hadden mislukte, er werd geen toestemming gegeven om hier te starten. Daarop werd de gemeente gevraagd om aan te geven welke locaties wel geschikt waren. Het resultaat was een lijst van 10 locaties, maar er waren slechts 2 van deze percelen die voldeden aan de meeste van onze criteria. Op het laatst kwam plotseling ook de huidige locatie beschikbaar, en waarschijnlijk was dit een laatste kans, anders was het Herenboereninitiatief mogelijk gestopt.

Frank Speet is lid vanaf de eerste algemene bijeenkomst. Het begon allemaal met een picknick en hij is sindsdien actief betrokken in diverse werkgroepen, namelijk de communicatiegroep, groentetuingroep, klusgroep en dus ook de erfinrichtingsclub. Hij heeft onder andere meegewerkt aan het maken van de poorten en het aanleggen van de borders.
Harry Suilen heeft diverse functies vervuld in bosbouw, natuur- en waterbeheer en was onder andere rentmeester en districtsbeheerder voor Natuurmonumenten in Noord-Brabant en Limburg.
Harry maakt ook deel uit van de kascontrolecommissie (zie interview in eerdere nieuwsbrief) en was intensief betrokken bij het erfpachtcontract dat we hebben afgesloten.
Wilka Guelen was tot kort geleden de kartrekker van deze groep, maar heeft een stapje teruggedaan. Ze is wel nog deelnemer.
Famke Weerts is naast lid van de erfinrichtingsgroep ook de trekker van de tuingroep en hoort bij de bijenhotel-bouwers.

 

 

Wat is er sinds de start allemaal gerealiseerd?
Er zijn al heel veel zaken opgepakt. Misschien niet allemaal zichtbaar voor iedereen, maar wel nodig.
Hierna volgt een poging om al deze zaken te noemen en de lijst zal vast niet compleet zijn maar het geeft een aardige indruk van wat er de afgelopen jaren is gebeurd:

Veranderingen die betrekking hebben op de woning zijn o.a. het loskoppelen van het woongedeelte van de gierput, het plaatsen van een badkamer en Cv-installatie, het renoveren van de voordeur, het aanleggen van wifi en het aankleden van de bloemenperkjes op het erf. Ook is het nodige schilderwerk verricht.

De vernieuwingen die behoren tot de gebouwen die nodig zijn voor de voedselproductie zijn onder meer het installeren van een koelcel voor opslag van de geoogste goederen.

Ook is de vloer in de uitgifteruimte opnieuw gestort, om zo alle obstakels waarover men kan struikelen te elimineren en er zijn tv-schermen geplaats waarop binnenkort berichten en foto’s geplaatst worden om leden beter te kunnen bereiken met relevante informatie of om een impressie te geven van alles wat er gebeurt.

Voor onze energievoorziening zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst en er is water en krachtstroom aangelegd.

Verder is er is een boogkas geplaatst op het erf waar afgelopen jaar de tomaten en komkommers met veel succes zijn geteeld.

De Paerdstal is opgeknapt en is nu een leuke plek om op iets minder zonnige dagen een kopje koffie te drinken en voor de vrijwilligers een plek om te lunchen. Er staan nu ook banken die gemaakt zijn van Weerterlandhout.

Het naambord bij de ingang is gemaakt, er zijn poorten geplaatst en de beukenhagen rondom het terrein zijn hersteld.

Op het erf zijn mooie bloemperken aangelegd en is leifruit geplant.

Ook het parkeerprobleem is onder hand genomen: er is een parkeerdriehoekje ingericht dat als vervanging moet gaan dienen voor de lus rond de Paerdstal. Deze lus (verharding van het erf) is een tijdelijke oplossing geweest.

Al deze verbeteringen en vernieuwingen zijn heel divers en er hebben veel mensen aan meegeholpen.

 

Wat staat er nog te gebeuren in de nabije toekomst?

Er moeten nog vergunningen komen om de parkeerdriehoek permanent in gebruik te nemen, zodat de veiligheid op het erf niet in gevaar komt door auto’s die daar geparkeerd worden.

De poorten en deuren voor de koelcel en uitgifteruimte zullen worden opgeknapt of vernieuwd en de uitgifteruimte zal winddicht worden gemaakt.

De kas van het tuincentrum Neerkeshoof kan worden overgenomen. Als alle vergunningen hiervoor in orde zijn en de begroting hiervoor goedgekeurd wordt door de leden van onze coöperatie dan kan deze kas op het erf worden geplaatst. Het afbreken en het opbouwen op ons erf zal door externen gebeuren.

Zoals al vermeld in het begin van het verhaal zijn alle plannen onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Dus er zullen ongetwijfeld nieuwe ideeën en behoeftes toegevoegd worden in de loop van tijd. Er zullen projecten blijven komen en niemand hoeft zich te vervelen.

Dus als iemand tijd heeft om mee te tuinieren, te verven, poorten te maken of constructies te berekenen: iedereen is van harte welkom!!!

Deel dit bericht: