Wat doet onze boer Daan in de wintermaanden? (24-02-2022)

Daan vertelt: WINTERTIJD IS STUDIETIJD

Landelijk zijn er elke maand bijeenkomsten voor de boeren van de Herenboerderijen. Onlangs hadden we een tweedaagse waar we een dag met Geert van der Veer, de initiatiefnemer van Herenboeren Nederland, optrokken. ‘s Ochtends stond het webinar Why, How, What and (Who) centraal. In de middag hebben we alle vragen en onmogelijkheden besproken. Benadrukt werd dat de boer de spil tot succes moet zijn. Ook de onderling verschillende kennisniveaus kwam aan bod en hoe we daar het komende jaar rekening mee houden in het studieprogramma. Daarna hebben we samen gekookt. Boer Bram van de Grote Heide had een mooi menu samen gesteld.

Naast het studieprogramma volg ik nog een aantal andere studieclubjes en ben ik lid van het landelijke Toekomstboeren netwerk. Gemeente Weert heeft, na de presentatie van de landbouwvisie, een studieclub genaamd Natuur inclusieve Landbouw Weerterland opgericht. Hier hebben we met behulp van Limburgse Land- en Tuinbouwbond verschillende pilots waar je je als boer kunt aansluiten. Ik doe mee met een aantal van deze pilots waaronder inventarisatie (bodem) biodiversiteit, kruidenrijk grasland en effectieve micro-organismen.

Toekomstboeren is een netwerk door boeren voor boeren. Eigenlijk zouden alle boeren moeten deelnemen die in de toekomst nog willen kunnen boeren op een duurzame verantwoorde manier voor de aarde. Deze boeren werken volgens agro-ecologische principes en hierin kan ik mij zeer goed vinden. Over drie weken is er een tweedaagse conferentie. We bezoeken dan verschillende bedrijven en volgen lezingen en diverse workshops. Verder organiseert het netwerk regelmatig informele themamiddagen door het seizoen heen. De middag wordt altijd afgesloten bij een BoerenVuur. De afgelopen keer ging het over regeneratieve bodems, iets wat heel mooi aansluit bij onze boerderij. Hier steek ik dan veel van op en het is erg leuk om met collega’s te praten die op dezelfde weg zijn. 

Deel dit bericht: