boerderij-web-homepage

Uitgifte oogstpakketten

Komende zaterdag 16 mei: de uitgifte gaat van start!
De eerste oogst van onze Herenboerderij kan komende zaterdag 16 mei worden opgehaald op zaterdag op de boerderij. Eigenlijk zou deze eerste uitlevering een feestje moeten zijn. Eigenlijk zou er ook een opening voor het publiek plaatsvinden. Het Coronavirus heeft een nieuwe orde geschapen en vereist bijzondere maatregelen.

Wat ga je ophalen?
De eerste uitgifte zal een beperkte uitgifte zijn, waarschijnlijk van paksoi, radijs en eieren (3 stuks per mond). Op 19 april jl. zijn de eerste groenten geplant en gezaaid. Sommige zullen op korte termijn beschikbaar zijn, maar veel soorten hebben een langere groeitermijn nodig. Fruit en noten moeten zich natuurlijk nog ontwikkelen. In de loop van de tijd zal de boerderij toegroeien naar een steeds rijkere oogst.

Hoe laat wordt je verwacht?
Om het ophalen veilig en georganiseerd te laten verlopen, zijn de Herenboeren ingedeeld in een tijdsblok. Deze tijdsblokken gelden in elk geval gedurende de eerste 4 weken, dus tot en met zaterdag 13 juni.

Om privacy-redenen heeft de indeling plaatsgevonden op basis van certificaatnummer. Het nummer van je certificaat staat op je certificaat en op de ontvangen factuur en is in je bankgegevens vermeld bij je betaling. 
De certificaten met de navolgende nummers kunnen hun pakketten ophalen op het vermelde moment:

Herenboerencertificaatnummers tijdsblok
1 tot en met  15 10:00 tot 10:15 uur
16 tot en met 30 10:15 tot 10:30 uur
31 tot en met 45 10:30 tot 10:45 uur
46 tot en met 60 10:45 tot 11:00 uur
61 tot en met 75 11:00 tot 11:15 uur
76 tot en met 90 11:15 tot 11:30 uur
91 tot en met 105 12:00 tot 12:15 uur
106 tot en met 120 12:15 tot 12:30 uur
121 tot en met 135 12:30 tot 12:45 uur
136 tot en met 150 12:45 tot 13:00 uur
150 en hoger 13:00 tot 13:15 uur

 
Onze dringende vraag: houd je aan deze tijdsblokken om te grote drukte en dus risico’s te beperken. 

Uitzonderingen op indeling in blokken
We verzoeken elke Herenboer om waar mogelijk afspraken te maken over het gecombineerd afhalen van pakketten, dus voor meerdere gezinnen: hoe minder contactmomenten en hoe minder reisbewegingen, des te beter. Als de betreffende deelnemers in verschillende tijdsblokken zijn ingedeeld, mag de ophaler kiezen voor het meest passende tijdsblok. 

Later: een ander uitgiftepunt of uitgiftemoment
Herenboeren woonachtig in de gemeente Nederweert moeten hun pakketten voorlopig ook ophalen op de boerderij. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om bij Ontmoetingscentrum de Gunnerij een uitgiftepunt te realiseren. Maar in elk geval tot en met zaterdag 13 juni 2020 haalt ieder zijn pakket op de boerderij op. Zodra de uitgifte in Nederweert kan starten ontvangen deze leden daarover bericht.
Op termijn kunnen Herenboeren er ook voor kiezen om hun pakket op woensdag (volgend op de zaterdaguitgifte) op te halen. Dat kan pas als de Stek actief is, het platform van Herenboeren waarin digitaal wordt gecommuniceerd over de uitgifte. Daarover ontvang je nog aparte informatie. 

Wijze van uitgifte
Bij het ophalen proberen we alles Corana-proof te laten plaatsvinden, passend bij onze omstandigheden. Dat betekent

  • Kom alleen (één lid per gezin)
  • Parkeer auto’s op het terrein, rechts achter de boerderij
  • Stal fietsen meteen links en rechts achter de toegangspoort, in de rekken
  • Bewaar 1,5 meter afstand
  • Wacht zo nodig buiten
  • Draag (wegwerp)handschoenen
  • Gebruik de vaste looprichting met een aparte ingang en uitgang
  • Pak groenten en andere goederen niet onnodig vast
  • Verlaat na het afhalen van je pakket de boerderij meteen, voor een veilige en goede doorstroming
  • Vertoon je ziekteverschijnselen of ben je om andere redenen niet in staat deze regels na te leven, neem dan contact op, dan zoeken we naar een oplossing.

Gedurende de komende weken moeten we de procedure mogelijk aanpassen. De tijdsblokken kunnen daarmee ook wijzigen. We zoeken naar een goede manier van uitgifte en vragen er begrip voor dat alles niet direct vlekkeloos verloopt, en wijzen ieder op zijn eigen verantwoordelijkheid. 

Verpakkingen
Zorg zelf voor verpakkingen en een doos, krat of tas. Neem zo mogelijk eierdoosjes mee voor volgende uitgiften. De groenten, de eieren en straks het fruit zijn niet verpakt en je moet ze voor een deel zelf afmeten, afhankelijk van het aantal monden. Via de Herenboeren Stek kun je straks zien wat er verwacht wordt aan producten, en daar kun je de benodigde verpakkingen op afstemmen.
Een grote Herenboerentas om alle zakken en dozen in te doen, kan voor € 4,25 aangeschaft worden. Een beperkt aantal tassen ligt bij de uitgifte klaar. Betaal de tas (eventueel achteraf) via de rekening van Herenboeren Land van Weert, NL44 RABO 0332 7215 82, onder vermelding van “Herenboerentas” en je certificaatnummer. Vanwege het formaat is deze mogelijk wat onhandig voor fietsers.

Hulp bij uitgifte gevraagd
We hebben nog behoefte aan meer mensen die op zaterdagmorgen kwetsbare groenten oogsten en de uitgifte begeleiden. Lijkt het je leuk om te helpen bij de uitgifte, meld je dan ook via bovenstaand mailadres, dan nemen we contact met je op.
Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar herenboeren.uitgifte@outlook.com.
 
Tot slot
Met medewerking van eenieder vinden we een goede manier om de opbrengst van onze prachtige boerderij te delen!
Namens de werkgroep uitgifte Herenboeren Land van Weert

Ryan Frints, Gerry Verheijen en Sylvia Kuipers

Rechtstreeks naar de boerderij per fiets

Komt je met de auto, dan kunt je parkeren op ons eigen terrein, maar wij nodigen je van harte uit, om met de fiets te komen.  Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn dan zien jullie hiernaast een situatieschets waarop de parkeergelegenheid is aangegeven. Dit zal op het terrein zijn. Gelieve niet op de straat te parkeren.

We willen je bovendien verzoeken als toegangsweg de Mastenbroekweg en de Dijkerstraat te gebruiken.