Locatie web 1

Locatie Stillenoord

Na een lange zoektocht hebben we op een idyllische locatie onze Herenboerenstek gevonden: Landgoed Stillenoord.
Een prachtig door natuur omgeven perceel van ca. 10 ha dat begrenst wordt door de Diesterbaan, de Kruispeelweg en de Herenvennenweg.

Plan van aanpak

Het bestuur heeft niet stilgezeten afgelopen tijd. Naast het vinden van de locatie, hebben we een eerste versie van een plan van aanpak opgesteld. Daarin staan alle zaken die moeten gebeuren, willen we een herenboerderij in werking kunnen realiseren. Nog niet alles is volledig duidelijk, dus op dit moment is het nog een ‘levend’ document. Wat staat er zoal in het plan van aanpak? Enkele voorbeelden:

  • Informatie over Stillenoord, de geschiedenis, waterhuishouding, bodemgesteldheid etc.
  • De inrichtingsschets voor het landgoed
  • Hoe gaan we met onze dieren om: bijv. de ‘kip-caravan’ die we gaan aanschaffen
  • De inzet van de boer, inhuur en vrijwilligers
  • En nog veel meer.

Grondmonsters

Een belangrijk aspect binnen het plan van aanpak is de bodemgesteldheid. Belangrijk omdat we moeten weten hoe de minerale samenstelling van de grond is om optimaal gewassen te kunnen telen en omdat er geruchten waren dat de grond verontreinigd zou zijn met zink. In het najaar van 2018 is de grond onderzocht door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Het onderzoek is uitgevoerd naar mineralen en eventueel aanwezige ‘plaag’dieren (aaltjes). De conclusie van dit onderzoek is dat de grond niet verontreinigd is. Lees hier meer.


Meer lezen? Enkele achtergronden en de basis van het plan van aanpak vind je hier.