Locatie web 1

Locatie Stillenoord

Even dachten we een idyllische locatie gevonden te hebben op landgoed Stillenoord aan de Kruispeelweg te Weert.

Helaas hebben we als bestuur van Herenboeren Land van Weert moeten beslissen om de plannen voor een herenboerderij op deze locatie niet doorzetten. De laatste weken is duidelijk geworden dat de plannen in de huidige vorm niet passen binnen de huidige wet- en regelgeving van de gemeente Weert.
Hoewel de gemeente Weert duurzaamheid en biodiversiteit als speerpunten van beleid heeft, biedt de huidige regelgeving niet de mogelijkheden om op Stillenoord duurzaam voedsel te mogen produceren.

Duurzaam initiatief niet toegestaan

Wij hebben als bestuur de afgelopen twee jaar veel energie gestoken in het vinden van een goede locatie. Er zijn heel wat mogelijkheden in Weert en omgeving onderzocht en landgoed Stillenoord leek de perfecte plek. Nu blijkt echter dat we tegen diverse regels oplopen. Zo mogen we op Stillenoord dat 10 hectare groot is, geen 10 scharrelvarkens houden, dat wordt gezien als intensieve veehouderij. (100 geiten mag wel!) De varkens vormen echter een belangrijke schakel in de duurzame voedselproductie. Ook waren de negatieve reacties uit de buurt een tegenvaller voor ons. Blijkbaar vreest men dat onze plannen de leefbaarheid en de natuur in de buurt aantasten, terwijl we juist het tegenovergestelde willen bereiken. Zo hadden we plannen om ondermeer 3000 fruitbomen te planten en daarmee de biodiversiteit een grote impuls te geven. Iets wat de gemeente zelf ook in haar beleid nastreeft (iedere dag een boom planten staat in het coalitieprogramma).

Geen Green Deal

De gemeente kan voor het toestaan van duurzame initiatieven, die niet binnen de kaders vallen, gebruik maken van de Green Deal regeling met het Rijk en Provincie. Deze is bedoeld om knelpunten bij duurzame plannen weg te nemen. Draagvlak bij omwonenden is een voorwaarde bij een Green Deal. Rondom Stillenoord is daar helaas geen sprake van. Herenboeren Land van Weert heeft daarom besloten het plan in te trekken.

Toekomst

Het niet doorgaan van de plannen voor Stillenoord is voor de enthousiaste huishoudens die al lid zijn van de coöperatie een grote tegenvaller. Het bestuur gaat in nauwe samenwerking met de gemeente Weert en Nederweert opnieuw op zoek naar een geschikte locatie waar in de toekomst een boer duurzaam voedsel kan produceren voor Herenboeren Land van Weert.

Geïnteresseerden die over een geschikt perceel beschikken, zoals boeren die met hun bedrijf willen stoppen, zijn welkom voor een gesprek. 

Plan van aanpak

Het bestuur heeft ondertussen niet stilgezeten afgelopen tijd. Naast het vinden van de locatie, hebben we een eerste versie van een plan van aanpak opgesteld. Daarin staan alle zaken die moeten gebeuren, willen we een herenboerderij in werking kunnen realiseren. Het moge duidelijk zijn, niet alles is volledig duidelijk, dus op dit moment is het nog een ‘levend’ document. Wat staat er zoal in het plan van aanpak? Enkele voorbeelden:

  • De vereisten voor wat betreft waterhuishouding, bodemgesteldheid etc.
  • De inrichtingseisen.
  • Hoe gaan we met onze dieren om: bijv. de ‘kip-caravan’ die we gaan aanschaffen
  • De inzet van de boer, inhuur en vrijwilligers
  • En nog veel meer.