Locatie Alt Weert

Go or no go wordt go

Met vallen en opstaan komen we dichter bij ons doel. Nadat we in december 2018  de moeilijke beslissing hebben moeten nemen om de stekker uit het verder ontwikkelen van de voorziene locatie Stillenoord te trekken, zijn we hard aan het werk gegaan om een nieuwe locatie te vinden. Uit een selectie van zo’n 10 potentiële locaties is er uiteindelijk 1 overgebleven waar we onze pijlen vervolgens op gericht hebben. Diverse gesprekken volgden. Met de eigenaar van de gronden, met mogelijke financiers, met Herenboeren Nederland. Het resultaat: wij hebben als bestuur begin maart besloten ons akkoord te geven voor het verder uitwerken van de plannen voor de nieuwe locatie.

Locatie Altweert

De locatie ligt ten zuiden van Weert. Het gebied ligt ruwweg tussen de Van Goghlaan, Altweerterkapelstraat, Mastenbroekweg, Dijkerstraat en Grotesteeg

Het gebied is al eeuwenlang in gebruik als landbouwgrond gelegen op de ‘hellingen’ van het Eiland van Weert en maakte rond 1840 al deel uit van de overgangen van de landbouwgronden naar de woeste, onontgonnen gronden ten westen en zuiden. Meer info vind je hier.

Hoe nu verder?

De plannen worden momenteel verder ontwikkeld. De grond wordt onderzocht. De inrichtingscommissie is weer opgetuigd en de exploitatieplannen worden weer gemaakt. Pachtcontracten worden weer voorbereid.

Maar allereerst moet de coöperatie haar goedkeuring geven voor opstart van de boerderij. Hiertoe hebben de coöperatieleden op 11 juli tijdens de ledenvergadering unaniem ingestemd met de verder ontwikkeling van de Herenboerderij op de Locatie Altweert. 

De eerste inrichting gaat dit najaar van start en de plannen zullen in overleg met de omwonenden verder ontwikkeld worden. In het najaar zal dan de basisinrichting gereed gemaakt worden, zodat voorjaar 2020 de eerste groenten de grond in kunnen.

Landerijen met aan achterzijde boerenbond gebouw