Maandelijkse incasso

Met ingang van 15 mei wordt de eerste maandelijkse incasso uitgevoerd. Het bestuur wil helderheid verschaffen over de totstandkoming van het bedrag dat maandelijks van je rekening wordt afgeschreven.

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29 januari 2020 is akkoord gegaan met een bedrag van € 11,00 per week per mond. De eerste uitgifte zou plaatsvinden op 9 mei. Als gevolg van de droogte is de eerste uitgifte verzet naar 16 mei.

Met de start op 9 mei zouden het in 2020 34 weken zijn dat oogstpakketten worden uitgegeven. Op die 34 weken is de berekening van het maandelijkse bedrag gebaseerd, ook al zijn het nu 33 weken geworden. Een zekere compensatie vindt plaats door de uitgifte van eieren (drie per mond per week), welke in eerste instantie niet was voorzien.

Bij 34 weken a € 11,00 per mond per week betekent dit € 374,00 voor de periode van mei t/m december (34 weken x € 11,00 = € 374,00). Over de maanden mei t/m december (8 maanden) betekent dit een maandbedrag van € 374,00 : 8 maanden = € 46,75 per maand per mond.

Bij niet afhalen van een oogstpakket vervallen de rechten en vindt geen restitutie plaats.

Halverwege de maand wordt het bedrag van je rekening afgeschreven (op of omstreeks de 15e van elke maand).

Bij aanvang van je lidmaatschap heb je aangegeven voor hoeveel monden je oogstpakketten wilt ontvangen. Dit betekent dat sprake kan zijn van de volgende maandbedragen:

1 mond      = € 46,75

2 monden = € 93,50

3 monden = € 140,25

4 monden = € 187,00

5 monden = € 233,75

Tijdens de ALV is afgesproken dat het aantal monden dat is aangegeven bij het aangaan van het lidmaatschap, in 2020 niet kan worden gewijzigd. In 2021 wordt dit weer mogelijk. In de komende ALV (ca. januari 2021) zal ook een nieuwe prijs per mond per week worden vastgesteld. De verwachting is dat die lager zal uitvallen dan in 2020, aangezien dan de exploitatiekosten kunnen worden verdeeld over meer maanden (12) én meer leden.

Wij gaan ervan uit dat hiermee duidelijkheid is geworden hoe je maandbedrag tot stand is gekomen. Mocht je nog vragen hebben, stuur die dan naar penningmeester.weert@herenboeren.nl

Smakelijk eten!