Veel nieuws

We hebben veel nieuws dat voor alle aspirant-herenboeren van belang is. Doordat we nu onze locatie gevonden hebben, gaat er de komende tijd heel veel gebeuren. Het is de bedoeling dat onze boerderij op 1 januari 2019 van start gaat.

Coöperatie oprichten

Het bestuur van de stichting heeft op 6 september bij de notaris de Coöperatie Herenboeren Land van Weert opgericht. Daarvoor zijn er statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld. Je kunt beide documenten vinden door op de links te klikken. Zo kunnen alle leden kennis nemen van beide documenten.

Het bestuur van de stichting wordt automatisch het bestuur van de coöperatie. Althans, in eerste instantie. Op de eerste ledenvergadering van de coöperatie wordt vervolgens gestemd over de leden van het bestuur.

Lid worden van de coöperatie 

Wil je ook lid worden en toetreden tot de coöperatie, stuur dan een e-mail naar weert@herenboeren.nl en wij nemen contact met je op. Je kunt hier het aanmeldformulier bekijken.

Financiële verplichtingen

Je hoeft op dit moment het startbedrag van € 2000,- nog niet te betalen. Dat komt pas ergens halverwege december. In december moet namelijk duidelijk zijn of we het minimum van 150 leden gehaald hebben. Zo ja, dan gaat de herenboerderij definitief van start. Als dat niet zo is, gaat het geheel niet door.

We zijn positief over het behalen hiervan en werken er met z’n allen hard aan zodat we in december voldoende leden hebben! Op dit moment staat de teller op 125 huishoudens die mee gaan doen!

Oprichting Coöperatie Herenboeren Land van Weert

Oprichting Coöperatie Herenboeren Land van Weert 6 september 2018

Plan van aanpak

Het bestuur heeft niet stilgezeten afgelopen tijd. Naast het vinden van de locatie, hebben we een eerste versie van een plan van aanpak opgesteld. Daarin staan alle zaken die moeten gebeuren, willen we een herenboerderij in werking kunnen realiseren. Nog niet alles is volledig duidelijk, dus op dit moment is het nog een ‘levend’ document. Wat staat er zoal in het plan van aanpak? Enkele voorbeelden:

  • Informatie over Stillenoord, de geschiedenis, waterhuishouding, bodemgesteldheid etc.
  • De inrichtingsschets voor het landgoed
  • Hoe gaan we met onze dieren om: bijv. de ‘kip-caravan’ die we gaan aanschaffen
  • De inzet van de boer, inhuur en vrijwilligers
  • En nog veel meer.

Meer lezen? De achtergronden en basis van het plan van aanpak vind je hier.

Vacature: boer

Nu we waarschijnlijk van start gaan met onze herenboerderij per 1 januari, hebben we ook een boer nodig. Dat wordt de centrale persoon op de boerderij. Het moet natuurlijk iemand zijn met kennis van het gemengd bedrijf, maar deze persoon moet ook communicatief zijn. Hij of zij moet immers goed met o.a. de leden kunnen omgaan. Herenboeren Nederland begint dit najaar met een cursus voor boeren die een herenboerderij willen draaien. Daarom is de vacature voor de boer in Weert nu opengesteld. Ken je iemand die interesse heeft, verwijs die dan naar onze website. Hier staat de vacature.

Aanmelden voor werkgroepen

Nu de herenboerderij in Weert echt dichterbij komt, hebben we ook meer hulp nodig. Vandaar dat er op korte termijn enkele werkgroepen starten. Rond de jaarwisseling komen daar waarschijnlijk nog andere groepen bij.

Nu zoeken we versterking voor ons bestuur en mensen voor de werkgroepen Communicatie, Financiële Administratie en de werkgroep Fruit. Als je interesse hebt, meld je dan hier aan. Er wordt dan binnenkort contact met je opgenomen.

Serieus

Aan al dit nieuws merk je al dat we in een nieuwe fase komen van ons herenboeren-bestaan. Het wordt nu serieus. We houden je de komende tijd op de hoogte.