Veel nieuws

We hebben veel nieuws dat voor alle aspirant-herenboeren van belang is. Doordat we nu onze locatie gevonden hebben, gaat er de komende tijd heel veel gebeuren. Het is de bedoeling dat onze boerderij in het voorjaar 2020 operationeel van start gaat.

Coöperatie oprichten

Het bestuur van de stichting heeft op 6 september 2018 bij de notaris de Coöperatie Herenboeren Land van Weert opgericht. Daarvoor zijn er statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld. Je kunt beide documenten vinden door op de links te klikken. Zo kunnen alle leden kennis nemen van beide documenten.

Het zittende bestuur van de stichting is in de algemene ledenvergadering van 18 juli 2018 unaniem tot coöperatiebestuur gekozen. Lees hier meer over de leden van het bestuur

Lid worden van de coöperatie 

Wil je ook lid worden en toetreden tot de coöperatie, stuur dan een e-mail naar weert@herenboeren.nl en wij nemen contact met je op. Je kunt hier het aanmeldformulier bekijken.

Financiële verplichtingen

Het startbedrag van € 2000,- zal in de loop van september 2019 geïnd gaan worden, zodat we van start kunnen gaan met de inrichting van de boerderij. 

Oprichting Coöperatie Herenboeren Land van Weert

Oprichting Coöperatie Herenboeren Land van Weert 6 september 2018

Plan van aanpak

Het bestuur heeft niet stilgezeten afgelopen tijd. Naast het vinden van de locatie, zijn we momenteel druk bezig  een plan van aanpak op te stellen voor onze nieuwe locatie Alt Weert. Daarin staan alle zaken die moeten gebeuren, willen we een herenboerderij in werking kunnen realiseren. De basis voor dit plan is een locatiestudie die inzicht geeft in de historie en ligging van de percelen

Meer lezen? De achtergronden en basis van het plan van aanpak vind je hier.

Vacature: boer

Nu we waarschijnlijk van start gaan met onze herenboerderij per 1 januari, hebben we ook een boer nodig. Dat wordt de centrale persoon op de boerderij. Het moet natuurlijk iemand zijn met kennis van het gemengd bedrijf, maar deze persoon moet ook communicatief zijn. Hij of zij moet immers goed met o.a. de leden kunnen omgaan. Herenboeren Nederland begint dit najaar met een cursus voor boeren die een herenboerderij willen draaien. Daarom is de vacature voor de boer in Weert nu opengesteld. Ken je iemand die interesse heeft, verwijs die dan naar onze website. Hier staat de vacature.

Aanmelden voor werkgroepen

Nu de herenboerderij in Weert echt dichterbij komt, hebben we ook meer hulp nodig. Vandaar dat er op korte termijn enkele werkgroepen starten. Rond de jaarwisseling komen daar waarschijnlijk nog andere groepen bij.

Nu zoeken we versterking voor ons bestuur en mensen voor de werkgroepen Communicatie, Financiële Administratie en de werkgroep Gebouwen en onroeren goed. Als je interesse hebt, meld je dan hier aan. Er wordt dan binnenkort contact met je opgenomen.

Serieus

Aan al dit nieuws merk je al dat we in een nieuwe fase komen van ons herenboeren-bestaan. Het wordt nu serieus. We houden je de komende tijd op de hoogte.