Veel nieuws

We hebben veel nieuws dat voor alle aspirant-herenboeren van belang is. Doordat we nu onze locatie gevonden hebben, gaat er de komende tijd heel veel gebeuren. Onze boerderij zal dit voorjaar (2020) operationeel. De voorbereidingen hiertoe zijn involle gang.

Coöperatie oprichten

Het bestuur van de stichting heeft op 6 september 2018 bij de notaris de Coöperatie Herenboeren Land van Weert opgericht. Daarvoor zijn er statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld. Je kunt beide documenten vinden door op de links te klikken. Zo kunnen alle leden kennis nemen van beide documenten.

Het zittende bestuur van de stichting is in de algemene ledenvergadering van 18 juli 2018 unaniem tot coöperatiebestuur gekozen. Lees hier meer over de leden van het bestuur

Lid worden van de coöperatie 

Wil je ook lid worden en toetreden tot de coöperatie, stuur dan een e-mail naar weert@herenboeren.nl en wij nemen contact met je op. Je kunt hier het aanmeldformulier bekijken.

Financiële verplichtingen

Het startbedrag van € 2000,- zal in de loop van september 2019 geïnd gaan worden, zodat we van start kunnen gaan met de inrichting van de boerderij. 

Oprichting Coöperatie Herenboeren Land van Weert

Oprichting Coöperatie Herenboeren Land van Weert 6 september 2018

Aanmelden voor werkgroepen

Nu de herenboerderij in Weert in bedrijf is, hebben we ook meer hulp nodig. Vandaar dat er op korte termijn enkele werkgroepen starten. 

Bekijk hier de commissies en bijbehorende werkgroepen. Meld je jezelf aan via één van de antwordformulieren dan wordt er snel contact met je opgenomen.