Algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Woensdag 29 januari 2020 zal een algemene ledenvergadering van Herenboeren Land van Weert gehouden worden. Ter voorbereiding treffen jullie hier nadere informatie aan.

Locatie en tijdstip:
Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man
Geurtsvenweg 4
6006 SN Weert
Woensdag 29 januari 2020
Start 19.30 uur
De zaal is open vanaf 19.00 uur in verband met tekenen van de presentielijst.

De agenda is als volgt bepaald. De vernoemde bijlagen kunt u openen door aan de rechterzijde op de buttons te klikken.

Agenda:

 1. Opening + presentie
 2. Introductie boer
 3. Voorstellen Daan, + werkzaamheden
 4. vaststellen notulen vorige vergadering
  Zie bijlage 1
 5. Wijzigingen van vorige ALV in Huishoudelijk reglement vaststellen. + voorstel nieuwe wijziging t.a.v. aantal halve certificaten en aantal monden.
  Zie bijlage 2
 6. a. Jaarrede voorzitter betreffende de inhoud van het te voeren beleid en/of evaluatie van het gevoerde beleid
  b. Toelichting duurzaamheid
 7. Verslagen en rapportages vanuit de verschillende commissies en werkgroepen
 8. a. Financieel verslag van de coöperatie over het afgelopen boekjaar onder overlegging van kasstroomoverzicht, de verlies- en winstrekening over en de balans ultimo dat jaar
  b. Benoemen kascontrolecommissie

PAUZE

 1. a. Inrichting + vaststelling DO
  b. Investering begroting 2020
 2. a Exploitatie en distributie
  b Kosten per mond
 3. Bestuurswisselingen; 2 vacatures
  Zie bijlage 3
 4. Overzicht werkgroepen
 5. Rondvraag