Even voorstellen: Dolinda Bus (Catering)

In een reeks interviews maken we kennis met de diverse groepen en individuen die ervoor zorgen dat onze coöperatie blijft draaien en die er mede voor zorgen dat we elke week ons oogstpakket kunnen ophalen.

In dit tweede interview Dolinda Bus. Zij is vooral met activiteiten en catering bezig.

Dolinda en haar man Jules zijn leden van Herenboeren Land van Weert vanaf het eerste uur.

Waar Jules al meteen enthousiast was voor het concept van Herenboeren Nederland was Dolinda niet meteen overtuigd. Totdat ze de boerderij in Boxtel bezocht en vanaf toen helemaal overstag ging. In die periode hadden we nog geen eigen grond en het bestuur van Weert was nog in oprichting.

Dolinda startte toen met het organiseren van diverse activiteiten. Dat begon met een ledenpicknick voor zo’n 50 aspirant-leden die de organisatie toen telde.

De officiële opening van de Weerter Herenboerderij had een grote happening moeten worden, maar Covid gooide roet in het eten. Na enkele keren te zijn uitgesteld heeft de opening op zeer kleine schaal toch nog plaatsgevonden.

Zij rolde als vanzelf in de activiteitencommissie. Toen er een kartrekker werd gevraagd was ze enthousiast, maar wilde niet de enige trekker zijn omdat het takenpakket erg breed was. Uiteindelijk heeft ze een aantal activiteiten zoals de opening, picknicks, open dag, een plantjesmarkt en eindejaarsviering gecoördineerd.

Ze  kreeg steeds meer last van haar aandoeningen en door persoonlijke omstandigheden had ze niet meer de energie om alle activiteiten als trekker op te pakken. Ze vindt het wel nog steeds leuk om iets mee te organiseren.

Dolinda is nog steeds betrokken bij de inkoop van de levensmiddelen en ze verzorgt samen met anderen de catering bij activiteiten en de koffie op zaterdagochtend tijdens de uitgifte. Dit samenzijn zorgt voor de nodige gezelligheid en er wordt over leuke en soms ook over minder leuke dingen gesproken. Zo blijft ze betrokken bij de boerderij.

Ze heeft draaiboeken gemaakt met daarin een gedetailleerde beschrijving van wat er allemaal geregeld moet worden bij evenementen zoals open dagen en een ledenpicknick. Deze activiteiten kunnen met behulp van die draaiboeken ook door anderen opgepakt worden zonder dat deze vrijwilligers al te veel tijd hoeven te besteden aan het uitzoeken van de dingen die uitgevoerd moeten worden.

Dolinda hoopt dat er meer mensen komen die het initiatief nemen voor het organiseren van diverse activiteiten. Een kartrekker hoeft niet alle evenementen op zich te nemen, elke activiteit zou door een ander begeleid kunnen worden.

In het begin van het jaar is er hopelijk weer een plantjesmarkt (deze was vorig jaar een groot succes) en verder zullen er picknicks, open dagen en een oudejaarsactiviteit op de planning moeten komen. Ze doet ook de suggestie om andere happenings zoals een oogstfeest en diverse workshops te houden en hier trekkers voor te zoeken. Een voorbeeld van zo’n workshop is “zuurkool maken” die in januari plaatsvindt. Ook zouden er excursies naar andere boerderijen of naar een voedselbos kunnen worden gepland.

Belangrijke boodschap van Dolinda is dat de vrijwilligers (sommigen noemen zichzelf ‘hobbyboeren’) een belangrijke schakel tussen de leden en de boerderij zijn. Zij zou het leuk vinden als deze complete groep 1 keer per jaar in het zonnetje gezet zou kunnen worden.

Deel dit bericht: